Chuyển nhượng tên miền là gì?

Bắt đầu từ năm 2016 theo quy định mới của BTT và truyền thông có ra Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đặt giá. Vậy chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền hay còn gọi là (chuyển nhượng tên[ Xem thêm ]

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi
Gọi ngay