BACKORDER- TEN MIÊN

Mỗi tên miền đều có vòng đời của nó. Với tên miền .VN sau ngày hết hạn mà chủ thể không tiếp tục gia hạn sau 35 ngày, nó sẽ rơi vào trạng thái tự do – ai cũng có thể đăng ký.

Backorder tên miền là dịch vụ đặt chỗ để mua tênmiền khi tên miền được tự do. Dịch vụ này giúp cho những người có nhu cầu thực sự sẽ có cơ hội được sử dụng những tên miền phù hợp mà trước đó nó được sở hữu bởi người khác.

Từ khi trở thành Nhà đăng ký tên miền Quốc gia, iNET đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ khách hàng muốn được sử dụng dịch vụ backorder. Với mong muốn giúp đỡ cho nhiều khách hàng được sở hữu tên miền đẹp, bằng sự nỗi lực không ngừng, đội ngũ kỹ thuật iNET đã hoàn thiện và cung cấp dịch vụ backorder online, phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng.