1. Thư của tôi đã gửi đi rồi , nhưng khách hàng của tôi không nhận được, vậy có phải do lỗi bên nhà cung cấp ,

Trả lời : 

Trường hợp bạn báo đã gửi mail đi rồi mà khách hàng của bạn chưa nhận được thì, việc đầu tiên chúng ta sẽ check ở phần thư đã gửi xem đã đi  gửi chưa ,

Nhiều trường hợp chúng ta bấm gửi thư nhưng có thể lỗi mạng lúc đó nên thư chưa được gửi đi . nên sẽ không có log gửi thư nhé

Cách giải quyết : vào ngay phần thư nháp xem còn ở đó không vì thư chưa được gửi đi nó sẽ lưu ở phần thư nháp nhé ,

Nếu chưa gửi lúc này chúng ta ấn gửi là ok

2. Cùng dùng một tài khoản email mà truy cập 1 này checks có 10 email giao dịch trong ngày  trong hòm thư đến , mà mở trên 1 máy khác lại chỉ có 2 mail về hòm thư

Trả lời :

Đây là lỗi múi giờ trên máy tính của khách hàng

Máy tính 1: nhận đủ 10 mail là đo đang đặt múi giờ đúng

Máy tính 2: nhận có 2 mail còn 8 mail kia chưa nhận được là do múi giờ bị sai,

==> Cách khắc phục là cài lại đúng múi giờ giống như máy tính 1 là sẽ nhận đủ 10 mail nhé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi