1. Thư của tôi đã gửi đi rồi , nhưng khách hàng của tôi không nhận được, vậy có phải do lỗi bên nhà cung cấp ,

Trả lời : 

Trường hợp bạn báo đã gửi mail đi rồi mà khách hàng của bạn chưa nhận được thì, việc đầu tiên chúng ta sẽ check ở phần thư đã gửi xem đã đi  gửi chưa ,

Nhiều trường hợp chúng ta bấm gửi thư nhưng có thể lỗi mạng lúc đó nên thư chưa được gửi đi . nên sẽ không có log gửi thư nhé

Cách giải quyết : vào ngay phần thư nháp xem còn ở đó không vì thư chưa được gửi đi nó sẽ lưu ở phần thư nháp nhé ,

Nếu chưa gửi lúc này chúng ta ấn gửi là ok

2. Cùng dùng một tài khoản email mà truy cập 1 này checks có 10 email giao dịch trong ngày  trong hòm thư đến , mà mở trên 1 máy khác lại chỉ có 2 mail về hòm thư

Trả lời :

Đây là lỗi múi giờ trên máy tính của khách hàng

Máy tính 1: nhận đủ 10 mail là đo đang đặt múi giờ đúng

Máy tính 2: nhận có 2 mail còn 8 mail kia chưa nhận được là do múi giờ bị sai,

==> Cách khắc phục là cài lại đúng múi giờ giống như máy tính 1 là sẽ nhận đủ 10 mail nhé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi
Gọi ngay