Hướng dẫn cài mail theo tên miền trên điện thoại IOS

Hướng dẫn cấu hình mail qua Điện thoai IOS
Cài mail qua ddienj thoại IOS

Hướng dẫn sử dụng email theo tên miền

Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Mail, Danh Bạ, Lịch”

Hướng dẫn cài mail trên điện thoại IOS

Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản”

Ví dụ cài đặt với tài khoản email là: admin@kites.com.vn

Thêm tài khoản

Bước 3: Chọn “Khác”

chọn khác

Bước 4: Chọn “Thêm Tài khoản Mail”

Bước 5: Chọn điền đầy đủ thông tin, ấn “Nhập”

Bước 6: Chọn “IMAP”, và điền thông tin:

Lưu ý: Nhập đúng thông tin của “Máy chủ gửi” và “Máy chủ nhận” trên trang quản lý email (tại website https://inet.vn):


Bước 7: Vào App “Mail” của IOS


Bước 8: Vào Mail vừa tạo và sử dụng gửi nhận bình thường

Hộp thư  đến