iNET, Thông báo phòng chống và bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh Corona

Kính gửi toàn thể nhân viên trong công ty,

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;

Được sự  phê duyệt của BGĐ Công ty, Bộ phận TTNB gửi thông báo sau đây: