Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document khi truy cập vào Sitemap được tạo bằng Plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Khi các anh chị  truy cập vào link https://my-domain/sitemap_index.xml thì gặp lỗi như ảnh sau. Và nguyên nhân đó chính là trong việc tạo sitemaps của website. Website đang gặp phải các lỗi trống hay khoảng trắng tại vị trí các dòng và cột tương ứng như thống báo. Vì thế, việc tạo sitemaps sẽ diễn ra sự cố và từ đó website sẽ hiện ra cho chúng ta một thông báo lỗi.

Lỗi sitemap
Lỗi sitemap

Bước 1: Truy cập vào host và tạo file sau

 

Bạn tạo mới một file có tên là whitespacefix.php hoặc đặt tên bất kỳ cũng được. Sau khi tạo file bạn nhập vào nội dung sau vào file

<?php
function ___wejns_wp_whitespace_fix($input) {
  $allowed = false;
  $found = false;
  foreach (headers_list() as $header) {
    if (preg_match("/^content-type:\\s+(text\\/|application\\/((xhtml|atom|rss)\\+xml|xml))/i", $header)) {
      $allowed = true;
    }
    if (preg_match("/^content-type:\\s+/i", $header)) {
      $found = true;
    }
  }
  if ($allowed || !$found) {
    return preg_replace("/\\A\\s*/m", "", $input);
  } else {
    return $input;
  }
}
ob_start("___wejns_wp_whitespace_fix");
?>

Bước 2: Include vào index.php

Bạn hãy mở file index.php và nhập vào dòng sau bên dưới đoạn <?php

include('whitespacefix.php');
thêm dòng cho file
them dòng cho file

Bây giờ bạn hãy ra trình duyệt vào truy cập vào https://trabiencuong.vn/sitemap.xml. Sau đó truy cập lại Sitemap để nhận được kết quả mới.

kiêm tra thành công
kiểm tra thàng công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi
Gọi ngay