Tag Archives: Hướng dẫn quản trị tên miền

Hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting

Chào anh Chị, hôm nay em hướng dẫn anh chị trỏ tên miền về Hosting để thiết lập cho tên miền chạy Sau khi anh chị đăng ký tên miền tại bất cứ nhà đăng ký nào thì sẽ được cấp một tài khoản quản trị tên miền bao gồm các thông số như sau[ Xem thêm ]

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi