Tag Archives: Hướng dẫn thông báo sử dụng tên miền quốc tế

Hướng dẫn thông báo sử dụng tên miền quốc tế với bộ thông tin và truyền thông.

Thông báo t sử dụng tên miền quốc tế

Chào anh chị , hôm nay Bắc sẽ hướng dẫn anh chị đăng ký thông báo sử dụng tên miền quốc tế trên trang thongbaotenmien.vn của bộ thông tin và truyền thông, Trước hiết anh chị nắm được tên miền quốc tế là gì? và thuộc những đuôi nào để xác định rõ tên miền[ Xem thêm ]