Trước kia tên miền(.vn) có vòng đời 35 ngày kể từ ngày hết hạn vậy chủ thể có 35 ngày để gia hạn tên miền nếu sau ngày 35 đó chủ thể tên miền không gia hạn thì tên miền sẽ bị đưa vào trạng thái pendingdelete ở ngày thứ 36 là chủ thể không thể gia hạn được nữa ,

Vậy ngày thứ 36 là ngày ngày chúng ta vẫn quen gọi theo thuật ngữ là đưa vào chờ xóa ( từ 1-10 ngày) tính từ ngày thứ 36 , vậy (35 ngày chờ gia hạn) + 10 chờ xóa ) = Tổng 45 ngày , và ngày thứ 45 ngày là ngày chốt phiên trên trang backorder.inet.vn

Còn vòng đời 25 ngày => nếu không gia hạn thì sang ngày thứ 26 là đẵ đưa lên backorder ,vậy nó sẽ chốt phiên luôn ngày thứ 26 và chỉ có 1 ngày duy nhất , 

 Trước có 10 ngày để backorder , 

 Nay chỉ có 1 ngày vào ngày thử 26 của tên miền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi
Gọi ngay