Tên miền .vn sẽ được thay đổi theo quy định mới của tại Thông tư 21/2021/TT-BTTTT

Ngày 08/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, chính thức có hiệu lực từ ngày 07/02/2022.

Như vậy vòng đời .vn sẽ có những thay đổi như sau

Vòng đời cũ của tền miền .vn

Vòng đời tên miền .vn  cũ

Các điểm lưu ý của vòng đời cũ

  1. Tên miền hết hạn sau 5 ngày mới bị tạm ngưng
  2. Thời gian chờ gia hạn của tên miền tối đa là 35 ngà kể từ ngày hết hạn và ( Ngày 35 là ngày cuối cùng được phép gia han)
  3. Thu hồi tên miền ở ngày thứ 36 (lúc này chủ thể không thể gia hạn được nữa )
  4. Thời gian xử lý thu thồi là 20 ngày

Vòng đời tên miền .vn mới (được áp dụng từ 07/02/2022)

Vòng đời tên miền .vn mới được áp dụng ngày 07/12/2022

Điểm khác biệt so với vòng đời tên miền cũ

– Sau ngày hết hạn tên miền bị tạm ngừng hoạt động.

– Sau ngày hết hạn tên miền, chủ thể có thêm 25 ngày để duy trì tên miền

– Bước sang ngày thứ 26 kể từ ngày hết hạn, tên miền được đưa vào trạng thái xử lý thu hồi, lúc này chủ thể không thể thực hiện gia hạn, tên miền được xóa ngẫu nhiên trong vòng 15 ngày.

Vậy ranh giới thu hồi tên miền giữa hai này này như nào ?

Như vậy trong cùng một tháng sẽ có hai vòng đời tên miền sẽ rấ nhiều người sẽ không để ý và tên miền quá ngày được phép gia hạn , sẽ bị thu hồi mất, trên đây em xin được liệt kê cụ thể cho các anh chị nắm được tên miền ngày 06/02/2022 hết hạn thì sẽ bị thu hồi vào ngày bao nhiêu. và tên miền hết hạn ngày 07/02/2022 sẽ bị thu hồi vào ngày nào nếu không gia hạn các anh chị xem bảng kê chi tiết bên dưới nhé ,

Như vậy tên miền hết hạn ngày 06/02/2022 thì ngày gia hạn cuối cùng là ngày 13/03/2022 ( trong ngày này chủ thể không gia hạn sẽ bị thu hồi vào lúc (00:00, ngày 14/03/2022)

Và tên miền hết hạn ngày 07/02/2022 thì ngày gia hạn cuối cùng là ngày 04/03/2022 ( trong ngày này chủ thể không gia hạn tên miền sẽ bị thu hồi vào lúc (00:00 ngày 05/03/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi
Gọi ngay