Chuyển nhương tên miền là gì?

Bắt đầu từ năm 2016 theo quy định mới của BTT và truyền thông có ra Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đặt giá.

Vậy chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền hay còn gọi là (chuyển nhượng tên miền ) thủ tục diễn ra như nào mời anh chị hiểu rõ một số nội dung sau:

  • Quyền sở hữu tên miền
Tên miền là gì ?
Thủ tục chuyển nhượng quyền sơ hữu tên miền

Tên miền là gì ?

Tên miền là một cái tên do người dùng đặt tên cho nó để