Tên miền ceo.com.vn đã bị nhả ra ai là người đăng ký được

Ten miền ceo.com.vn
Tên miền đẹp bị nhả do không gia hạn

Tên miền ceo.com.vn một tên miền đep với 3 ký tự rất nhiều người muốn sở hữu ,

Tên miền được đăng ký bởi Công ty TNHH IDG Việt Nam , không hiểu lý do gì mà một tên miền đẹp lại bị nhả ra như vậy

Ngày 07/01/2021 backorder.inet.vn đã mở phiên đấu giá tên miền ceo.com.vn thành công, và đã ghi nhận người đấu giá thành công trên hệ thống và đang chờ kết quả backorder tên miền này sẽ thuộc về chủ sở hữu mới nào ,sẽ được cập nhật sau vày ngày